به دو طریق می توانید رمز اپل آیدی خود را تغییر دهید :
۱- از طریق برنامه آیتونز در ویندوز یا مک
۲- از طریق سایت https://appleid.apple.com

تغییر رمز اپل آیدی از طریق آیتونز :
۱- ابتدا برنامه آیتونز (iTunes) را در کامپیوتر اجرا نمایید.(ویندوز یا مک)
۲- مطابق تصویر زیر ابتدا بر روی iTunes Store سپس بر روی Sign in کلیک نمایید.
-----01

۳- اپل آیدی و رمز خود را وارد نمایید.

-----02

۴- بر روی عبارت Account Info کلیک نمایید. در صورتی که رمز اپل آیدی از شما خواسته شد مجددا آن را وارد کنید.

-----03

۵- مطابق تصویر بر روی گزینه Edit مقابل اپل آیدی خود کلیک نمایید.

-----04

۶- در این قسمت رمز عبور جدید خود را دو بار وارد نمایید و در آخر بر روی Done کلیک نمایید.

-----05

توجه : رمز جدید همانند رمزی که به شما داده شده باید شامل حروف کوچک و بزرگ و عدد با هم باشد.
*************************************
تغییر رمز اپل آیدی از طریق سایت :

۱- ابتدا وارد سایت https://appleid.apple.com شوید.
۲- بر روی Manage your Apple ID کلیک نمایید.

------01

۳- اپل آیدی و رمز خود را وارد نمایید.

------02

۴- از منوی سمت چپ بر روی Password and Security کلیک نمایید و به دو سال امنیتی خواسته شده مطابق آنچه پس از خرید به شما داده شد جواب دهید. سپس بر روی عبارت Continue کلیک کنید.

-----08

۵- بر روی عبارت Change Password کلیک کنید.

-----09

۶- در این صفحه مطابق تصویر در کادر اول رمز قبلی خود را وارد نمایید. در کادر دوم رمز جدید خود و در کادر سوم رمز جدید خود را مجددا وارد کنید.

و در پایان بر روی عبارت Change Password کلیک نمایید

-----10

توجه : رمز جدید همانند رمزی که به شما داده شده باید شامل حروف کوچک و بزرگ و عدد با هم باشد.